advokátní kancelář               
    www.korecek.eu HOME  -  KONTAKT  -  KDE NÁS NAJDETE  -  AGENDA ON-LINE  
 
OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
RODINNÉ PRÁVO
PRACOVNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
KONKURZNÍ PRÁVO
SPRÁVNÍ PRÁVO
 
 
  § Občanské právo

 • vymáhání pohledávek
 • odpovědnost za škodu
 • závazkové právní vztahy
 • sousedská práva
 • vypořádání společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví
 • dědické právo
 • ochrana osobnosti
 • bytové právo, nájem bytu, výpovědi z nájmu bytu, bytové náhrady
 • právo duševního vlastnictví
 • zastupování v civilních řízeních včetně exekučního řízení
 •  
  Užitečné odkazy
 • Sbírka zákonů ČR
 • Ministrstvo vnitra ČR
 • Poslanecká sněmovna
        PČR
 • Obchodní rejstřík ČR
 • Seznamy živnostníků
 • Katastr nemovitostí ČR
 • Informační kanály
 • Nové zákony a vyhlášky
 • Vzory
 • Dopravní zpravodajství
 • Policejní zpravodajství
        Ministrstva Vnitra
 • Policejní zpravodajství
       okr. Havlíčkův Brod
 • Pracovní právo
 • Legislativa a metodika
       MF ČR